Sociální služby

Od 1.1.2015 
Centrum denních služeb 

převedl sociální služby na 

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s.

 

Cnn_final_pro_monitory_4

http://www.cnn-ops.cz/

 

O jaké služby se jedná?

 

Tlumočnické služby

http://www.cnn-ops.cz/Tlumocnicke-sluzby-2.html

 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

http://www.cnn-ops.cz/Socialne-aktivizacni-sluzby-2.html