Historie

Spolek již od roku 1868 prosazoval na svou dobu moderní myšlenky pro rovnoprávní život neslyšících. Zasloužil se o vznik pokračovací školy pro neslyšící učedníky, popularizoval výsledky řemeslné dovednosti neslyšících, pozdvihoval kulturní úroveň neslyšících, poskytoval neslyšícím podporu ve stáří či nedostatku. Duchovním otcem těchto myšlenek byl Václav J. Wilczek (1826 - 1897). Vyučil se knihařství.Tehdejší ředitel ústavu pro hluchoněmé. Václav Frost rozpoznal jeho nadání, a proto se s ním vydal na studijní cestu po evropských městech. V Berlíně navštívili spolek neslyšících a myšlenku založit podobný spolek v Praze.Praha byla šestým evropským městem kde byl založen spolek neslyšících. Později se V.J.Wilczek stal učitelem Pražského soukromého ústavu pro hluchoněmé. V.J.Wilczek byl předsedou až do své smrti. Je pochován v Praze na Olšanech.Dalšími předsedy byli: B.Wondrowič, J.Baudisch, K.Závodský, J.Hruška, J.Čáp. Po vzniku Republiky československé byly zakládány další spolky a kluby.  Při příležitosti 50. výročí založení spolku byl 27. září 1918 založen první časopis neslyšících v Čechách "Obzor hluchoněmých".Velká hospodářská krize ve 30.letech tlumila spolkový život nejen neslyšících a nacistická okupace Čech a Moravy prakticky zastavila činnost spolků. Po osvobození v roce 1945 neslyšící obnovili spolkový život. Po únorovém puči v roce 1948 byli neslyšící násilně zařazováni do nově vznikající organizace invalidů. Pražští neslyšící přišli o svůj spolek, byli rozděleni do jednotlivých obvodů. Až 5.června 1965 byla založena Celopražská základní organizace neslyšících Svazu československých invalidů. Tato organizace pak v roce 1968 připravila velkolepé oslavy 100. výročí založení spolku. Společenský ples v Obecním domě tehdy navštívilo 2 tisíce neslyšících z celého Československa i ze zahraničí.  V 70. letech se Celopražská organizace neslyšících podařilo získat prostory pro klubovou činnost v Praze 5 na Janáčkově nábřeží.Po sametové revoluci se pražská organizace přihlásila k původnímu historickému názvu a přejmenovala se na Pražský spolek neslyšících.Po jednáních s Obvodním úřadem v Praze 5 se podařilo získat do pronájmu budovu. Začátkem roku 1996 se spolek přestěhoval z Janáčkova nábřeží do budovy Na Neklance.V budově Na Neklance Pražský spolek neslyšících fungoval celý 4 roky. V roce 2000 se musel spolek z budovy odstěhovat.Získali jsme nové prostory bývalé MŠ v Darwinově ulici v Praze 4 Modřanech. Kde pražský spolek neslyšících sídlí dodnes.