Členství na rok 2023

Členství činní:                                              250,- kč

Senioří:                                                         200,- kč

Matky na mateřské:                                    200,- kč

Vnoučata členů (rodiče nejsou členem):   150,- kč

Řádné roční členství

Řádným členem PSN se může stát každá fyzická osoba starší   15 - ti let( osoby mladší jen se souhlasem rodičů), která má sluchově postižení a používá všechna práva a plní všechny povinnosti vyplývající ze stanov PSN

Přidružené členství

Přidruženími členy se mohou stát rodiče neslyšících dětí             a fyzické osoby pracující ve prospěch neslyšících.Členské poplatky vybíráme během celého roku,při různých celoročních akcí.