Poradenství v informačních technologiích + Poradenství ke kompenzačním pomůckám

Poradenství ke kompenzačním pomůckám 

Jaroslav Paur
tel.: 603 846 204
e-mail: paur@snncr.cz

  - kontrola sluchadel a jejich drobné opravy
  - zácvik používání sluchadel
  - seznámení s dalšími pomůckami usnadňujícími komunikaci
  - možnosti odstranění komunikačních bariér a zlepšení orientace ve společnosti
  - zakoupení baterií do sluchadel - zn. Siemens a Widex

  - všechny typy: 10, 13, 312, 675, cena: 90/plato

  - možnost bezplatného zapůjčení kompenzačních pomůcek

Každé úterý od 8 do 16 hod, po telefonické dohodě možno i v jiné dny

------------------------------------------------------------------------

Poradenství v informačních technologiích 

Lektor: Bc. Michal Brhel
tel.: 777 674 581 – sms
e-mail: brhel@cnn-ops.cz

Po: 8 - 16 hod

Út: 8 – 16 hod

Čt: 8 – 16 hod

Nutné objednat před 3 dny předem!