57. - 18.11.2013 Prednáška "Co je smog?" RNDr. Brožík