031. - 22.5.2013 "Chuchelský háj, areál zdraví a malá ZOO" Vycházky klub seniorů